Istoricul devizelor

Devizul este o estimare detaliată a costurilor necesare pentru a realiza un proiect, o lucrare sau un serviciu. Această estimare poate include costurile materialelor, forței de muncă, echipamentelor, taxelor și oricăror alte cheltuieli relevante.

Istoria devizului este strâns legată de istoria contabilității și economiei. Primele forme de contabilitate și estimare a costurilor pot fi găsite în societățile antice – precum cea sumeriană, egipteană sau grecească, care foloseau metode simple pentru a ține evidența tranzacțiilor și a cheltuielilor.

De-a lungul timpului, metodele de contabilitate și estimare a costurilor au devenit din ce în ce mai sofisticate. În Evul Mediu, în special în cadrul breslelor și organizațiilor comerciale, au început să apară forme mai avansate de contabilitate și evidență a costurilor. În această perioadă, conceptul de deviz a început să prindă contur.

O etapă importantă în istoria devizului a fost apariția contabilității în partidă dublă în secolul al XIV-lea în Italia. Această inovație, atribuită lui Luca Pacioli, a permis o mai bună înțelegere și gestionare a costurilor și a beneficiilor asociate diferitelor proiecte.

Astăzi, devizele sunt utilizate într-o varietate de domenii, precum construcțiile, ingineria, informatica și consultanța. Metodele de elaborare a devizelor s-au diversificat și s-au îmbunătățit, de la estimări simpliste la modele complexe bazate pe analiza datelor și pe algoritmi avansați. Aceste unelte permit o mai bună gestionare a resurselor și o planificare eficientă a proiectelor, contribuind astfel la succesul acestora.

Elaborarea și folosirea devizelor sunt importante pentru a asigura eficiența și rentabilitatea proiectelor, precum și pentru a facilita alocarea resurselor și controlul costurilor.

Iată câteva exemple de utilizări ale devizelor:

 1. Construcții: În industria construcțiilor, devizele sunt utilizate pentru a estima costurile materialelor, forței de muncă, echipamentelor și altor cheltuieli asociate cu realizarea unui proiect de construcție. Aceste estimări permit ca licitațiile să fie bazate pe costuri reale și ajută la menținerea bugetului stabilit.
 2. Inginerie: Proiectele de inginerie, cum ar fi infrastructura de transport, energia sau telecomunicațiile, implică adesea investiții semnificative și o planificare riguroasă. Utilizarea devizelor în aceste domenii asigură o evaluare corectă a costurilor și facilitează luarea deciziilor privind alocarea resurselor și prioritizarea proiectelor.
 3. Cercetare și dezvoltare: În sectorul cercetării și dezvoltării, devizele sunt utilizate pentru a estima costurile asociate cu dezvoltarea de noi tehnologii sau produse. Aceste estimări ajută la stabilirea bugetelor pentru proiecte de cercetare și la evaluarea rentabilității potențiale a investițiilor.
 4. Proiecte finanțate de UE: Uniunea Europeană finanțează o varietate de proiecte în statele membre, de la infrastructură și mediu până la sănătate și educație. În acest context, devizele sunt utilizate pentru a estima costurile proiectelor și pentru a asigura că fondurile alocate sunt utilizate în mod eficient.
 5. Consultanță și servicii profesionale: Firmele de consultanță și servicii profesionale din Europa folosesc devizele pentru a estima costurile asociate cu prestarea de servicii către clienți. Aceasta include, de exemplu, consultanță în management, audit și evaluarea proiectelor.

Elaborarea devizelor este adesea realizată în conformitate cu standarde și practici profesionale recunoscute, cum ar fi RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) sau FIDIC (Federația Internațională a Inginerilor Consultanți). Aceste organizații stabilesc reguli și principii comune pentru estimarea costurilor și pentru elaborarea de devize în diverse sectoare și domenii, garantând astfel o abordare consistentă și riguroasă.

Vrei să afli și mai multe informații de valoare legate de devize și ofertare?

Istoricul devizelor în România poate fi analizat în funcție de diferitele perioade și contexte economice și politice. În acest articol, ne vom concentra asupra trei perioade istorice: perioada interbelică, perioada comunistă și perioada postcomunistă.

 1. Perioada interbelică (1918-1939): După Primul Război Mondial și Marea Unire din 1918, România a intrat într-o perioadă de modernizare și dezvoltare economică accelerată. În această perioadă, devizele au fost utilizate în principal în cadrul proiectelor de construcție și infrastructură, precum și în industrie și comerț. De asemenea, apariția băncilor și instituțiilor financiare a început să impună o abordare mai riguroasă în ceea ce privește gestionarea costurilor și a riscurilor asociate proiectelor economice.
 2. Perioada comunistă (1947-1989): În timpul regimului comunist, economia României a fost planificată centralizat, iar devizele au fost utilizate în cadrul planificării economice și a alocării resurselor. În această perioadă, devizele erau elaborate de comisiile și organismele de planificare economică, în conformitate cu obiectivele politice și economice ale regimului. Deși au existat eforturi pentru a îmbunătăți eficiența și rentabilitatea proiectelor, planificarea centralizată a avut adesea ca rezultat alocarea ineficientă a resurselor și subestimarea costurilor.
 3. Perioada postcomunistă (1989 – 2007): După căderea comunismului, România a trecut printr-un proces de tranziție spre economia de piață. În acest context, elaborarea și utilizarea devizelor au devenit din ce în ce mai importante, pe măsură ce economia s-a deschis către investiții străine și a adoptat practici și standarde internaționale.

În prezent, devizele sunt utilizate în toate sectoarele economice și în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, contribuind la asigurarea eficienței și transparenței în gestionarea resurselor și controlul costurilor.

Pe lângă aceste evoluții istorice, în România au fost introduse standarde și reglementări care să asigure o abordare riguroasă și coerentă în ceea ce privește elaborarea devizelor. De exemplu, în domeniul construcțiilor, România a adoptat standardele naționale privind devizele și contractele de construcție (denumite „devize estimate” sau „devize de execuție”), care sunt în conformitate cu practicile și reglementările internaționale. Acest lucru permite o mai bună coordonare și compatibilitate cu partenerii internaționali și asigură o abordare mai riguroasă în ceea ce privește gestionarea costurilor și a resurselor.

În plus, în ultimele decenii, România a înregistrat progrese în dezvoltarea și implementarea unor instrumente și metode moderne de elaborare a devizelor, cum ar fi utilizarea software-urilor specializate și aplicarea analizei de risc pentru a estima și anticipa posibilele fluctuații ale costurilor.

În contextul aderării la Uniunea Europeană și al accesului la fondurile europene, România a trebuit să își consolideze și să își îmbunătățească mecanismele de planificare, monitorizare și control al costurilor pentru proiectele finanțate. Acest lucru a dus la o mai mare atenție acordată elaborării devizelor și a contribuit la dezvoltarea unei culturi a responsabilității și transparenței în gestionarea resurselor publice.

Pe măsură ce economia românească continuă să se dezvolte și să se integreze în contextul european și global, elaborarea și utilizarea devizelor vor rămâne componente esențiale ale managementului proiectelor și al planificării financiare. Aceste instrumente sunt cruciale pentru a asigura eficiența, rentabilitatea și sustenabilitatea proiectelor și pentru a facilita colaborarea și parteneriatele cu actori internaționali în diverse domenii, precum construcțiile, infrastructura, energia, cercetarea și dezvoltarea și serviciile de consultanță.

eDevize este un program de devize utilizat în România pentru estimarea costurilor și gestionarea proiectelor în diferite domenii, precum construcții, inginerie și alte industrii conexe. Acest software facilitează procesul de elaborare a devizelor prin furnizarea unui set de instrumente digitale care permit utilizatorilor să estimeze costurile, să analizeze datele și să genereze rapoarte și documentație necesară.

Beneficiile și funcționalitățile eDevize includ:

 1. Baza de date cu prețuri: eDevize oferă o bază de date actualizată cu prețurile materialelor, echipamentelor și forței de muncă, care permite utilizatorilor să estimeze costurile în funcție de piața locală și să țină cont de fluctuațiile prețurilor.
 2. Integrare cu standardele locale: programul este adaptat la legislația și regulamentele locale, precum și la standardele și practicile profesionale specifice României.
 3. Flexibilitate și personalizare: utilizatorii pot adapta programul în funcție de specificul proiectului și pot personaliza diferite elemente, cum ar fi structura devizului, coeficienții și ratele de manoperă.
 4. Generarea rapoartelor și exportul documentelor: programul oferă posibilitatea de a genera rapoarte detaliate și de a exporta documentația în diferite formate (precum PDF, Excel, etc.) pentru a facilita comunicarea și colaborarea între părțile implicate în proiect.
 5. Colaborare și acces multi-utilizator: eDevize permite colaborarea între diferiți utilizatori și accesul la date și informații în timp real, asigurând astfel o mai bună gestionare și control al proiectului.
 6. Actualizări și suport tehnic: actualizări regulate și suport tehnic pentru ca utilizatorii să beneficieze de cea mai recentă tehnologie și de asistență în cazul în care apar probleme sau întrebări.

Prin intermediul eDevize, profesioniștii din România pot estima costurile proiectelor într-un mod mai eficient și riguros, ceea ce contribuie la o mai bună gestionare a resurselor și la îmbunătățirea rezultatelor proiectelor.

Vrei să afli și mai multe informații de valoare legate de devize și ofertare?

Florin Manoloiu

Commercial and Tendering Director|eDevize

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments