Principalele legi din construcții în România

Construcția de clădiri și amenajarea teritoriului presupun o serie de norme și reglementări în orice țară, iar România nu face excepție. În acest articol, vom discuta principalele legi și reglementări din domeniul construcțiilor din România, în scopul de a informa investitorii, constructorii și proprietarii de terenuri despre cadrul legislativ în vigoare.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 50/1991 reprezintă actul normativ fundamental în domeniul construcțiilor în România. Aceasta reglementează autorizarea executării lucrărilor de construcții, demararea și finalizarea lucrărilor, precum și responsabilitățile părților implicate în procesul de construcție. Conform acesteia, orice construcție nouă sau lucrare de intervenție la o construcție existentă necesită o autorizație de construire eliberată de primăria localității în care se desfășoară lucrările.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Legea nr. 10/1995 stabilește normele de calitate pentru construcțiile realizate pe teritoriul României. Aceasta impune anumite standarde de calitate pentru materialele utilizate, precum și pentru proiectarea și executarea construcțiilor. Legea prevede responsabilitățile constructorilor și beneficiarilor în ceea ce privește respectarea normelor de calitate și stipulează sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării acestora.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Legea nr. 350/2001 reglementează amenajarea teritoriului și urbanismul în România, stabilind principiile și obiectivele generale ale planificării spațiale și dezvoltării urbane. Aceasta cuprinde reglementări privind planurile de amenajare a teritoriului și planurile urbanistice, precum și autorizațiile de construire și de desființare. Legea prevede, de asemenea, reguli pentru protecția mediului și pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale în cadrul construcțiilor.

Legea nr. 126/2020 privind performanța energetică a clădirilor

Legea nr. 126/2020 abordează performanța energetică a clădirilor și reglementează certificarea energetică a acestora. Conform legii, toate clădirile noi și cele existente supuse unor lucrări majore de renovare trebuie să îndeplinească cerințele minime de performanță energetică.

De asemenea, legea introduce obligația de a obține un certificat de performanță energetică (CPE) pentru toate clădirile vândute, închiriate sau supuse unor lucrări de renovare semnificative. CPE-urile sunt valabile 10 ani și trebuie să fie realizate de experți autorizați în domeniul performanței energetice.

Codul Civil și drepturile reale asupra imobilelor

Codul Civil al României reglementează drepturile reale asupra imobilelor, inclusiv dreptul de proprietate, dreptul de superficie, servituțile, precum și regimul juridic al construcțiilor și terenurilor. În ceea ce privește construcțiile, Codul Civil stipulează faptul că „construcția se prezumă realizată de proprietarul terenului și pentru el”, precum și principiul „accesiunea imobiliară artificială”, care stabilește că orice construcție edificată pe un teren devine parte integrantă a acestuia și urmează soarta dreptului de proprietate asupra terenului.

Legea nr. 372/2005 privind eficiența energetică

Legea nr. 372/2005 își propune să sporească eficiența energetică în România și să reducă impactul negativ al consumului de energie asupra mediului înconjurător. Legea stabilește măsuri și politici menite să îmbunătățească performanța energetică a clădirilor, echipamentelor și proceselor industriale, precum și să promoveze utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Ordinul nr. 3437/2010 privind avizarea lucrărilor de intervenție asupra patrimoniului construit

Ordinul nr. 3437/2010 reglementează avizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor care fac parte din patrimoniul construit național și local. Potrivit acestui act normativ, intervențiile asupra clădirilor protejate necesită avize speciale din partea autorităților competente în domeniul patrimoniului construit, precum și respectarea normelor și regulilor privind protejarea și conservarea acestora.

Normativul P91 – Ghidul pentru elaborarea devizelor în construcții și instalații

Normativul P91 se referă la un ghid important pentru elaborarea devizelor generale și estimate în construcții și instalații în România. Acest ghid furnizează reguli și principii care trebuie urmate în procesul de elaborare a devizelor pentru lucrările de construcție și instalații, inclusiv clasificarea cheltuielilor, metodologia de stabilire a costurilor, precum și structura și conținutul devizelor.

Normativul P91 este utilizat pe scară largă de către ingineri, arhitecți și experți în construcții pentru a pregăti devize care să reflecte în mod corect costurile asociate cu un proiect de construcție. Utilizarea unui astfel de ghid asigură o abordare unitară și coerentă în ceea ce privește elaborarea devizelor, favorizând transparența și comunicarea eficientă între diferitele părți implicate într-un proiect (beneficiari, constructori, autorități etc.).

Vrei să afli și mai multe informații legate de devize și ofertare?

Normele de cost în construcții și instalații

Normele de cost reprezintă un ansamblu de reguli și indicatori folosiți pentru a evalua și estima costurile asociate cu realizarea unui proiect de construcție și instalații în România. Aceste norme sunt instrumente utile atât pentru proiectanți și constructori, cât și pentru beneficiari și autorități, având în vedere că facilitează calculul costurilor și compararea ofertelor.

Aceste norme sunt elaborate și actualizate periodic de către instituții specializate, precum Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” și alte organisme relevante în domeniu. Aceste norme includ indicatori de cost specifici, care se referă la diferite tipuri de materiale, echipamente și manoperă utilizate în cadrul lucrărilor de construcții și instalații.

Normele de cost sunt esențiale în elaborarea devizelor și în stabilirea bugetului unui proiect de construcție, oferind o bază solidă pentru negocierile contractuale și monitorizarea cheltuielilor pe parcursul implementării proiectului.

Atunci când se utilizează normele de cost în combinație cu Normativul P91 pentru elaborarea devizelor, acestea asigură o abordare coerentă și unitară în ceea ce privește estimarea costurilor, reducând riscul de discrepanțe sau erori în evaluarea financiară a proiectelor de construcție și instalații în România.

În concluzie, atât Normativul P91, cât și normele de cost sunt instrumente esențiale în domeniul construcțiilor din România, care facilitează elaborarea devizelor și gestionarea costurilor pe parcursul implementării proiectelor. În acest context, este important de menționat că eDevize, un program specializat în gestionarea devizelor și costurilor în construcții, conține cele mai actualizate norme de cost.

Programul eDevize facilitează accesul rapid și ușor la normele de cost actualizate, ajutând astfel profesioniștii din domeniul construcțiilor să-și optimizeze și să-și eficientizeze munca. Utilizarea programului eDevize asigură transparență și acuratețe în procesul de estimare a costurilor, contribuind la planificarea și controlul eficient al bugetelor în proiectele de construcție și instalații.

Florin Manoloiu

Commercial and Tendering Director|eDevize

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments